coinsmoneywalletsmartphone-1star-1smartphoneplay-buttonlike-1searchplaceholder-1handshakelikewater-1chat-1phone-callenvelopetechnology-1technologyrenewable-energy-1buildings-1 buildings engineerchathouseimprovementplaceholderheartstarpie-chartavatardownloadnextbackpipes-8tool-1pipes-7fader nature-1 firetool thermometer biofuelwater-heater drop pipes-6pipes-5water renewable-energy nature pipes-4pipes-3pipes-2pipes-1pipesheater-coldGroup 6Created using Figmaheater

Pojďte se s námi ohřát

EVK Kašperské Hory zajišťuje provoz centrálního zásobování teplem, městského vodovodu a kanalizace v Kašperských Horách. V oblasti centrálního zásobování teplem zajišťuje nákup, výrobu a uskladnění paliva, výrobu tepelné energie v městské výtopně a její rozvod 201 odběratelům.


O firmě EVK Kašperské Hory

Společnost EVK Kašperské Hory s.r.o. má na starosti provoz centrálního zásobování teplem (CZT), městského vodovodu a kanalizace v Kašperských Horách. V oblasti centrálního zásobování teplem zajišťujeme nákup, výrobu a uskladnění paliva, výrobu tepelné energie v městské výtopně a její rozvod do 201 předávacích stanic. V oblasti vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu zajišťujeme jímání a rozvod pitné vody cca 1430 odběratelům, odvod odpadních vod a provoz dvou čistíren odpadních vod v Kašperských Horách a na Červené.

O firmě EVK Kašperské Hory s.r.o.