coinsmoneywalletsmartphone-1star-1smartphoneplay-buttonlike-1searchplaceholder-1handshakelikewater-1chat-1phone-callenvelopetechnology-1technologyrenewable-energy-1buildings-1 buildings engineerchathouseimprovementplaceholderheartstarpie-chartavatardownloadnextbackpipes-8tool-1pipes-7fader nature-1 firetool thermometer biofuelwater-heater drop pipes-6pipes-5water renewable-energy nature pipes-4pipes-3pipes-2pipes-1pipesheater-coldGroup 6Created using Figmaheater

O firmě

Společnost EVK Kašperské Hory s.r.o. má na starosti centrální zásobování teplem (CZT) a provoz městského vodovodu a kanalizace. V oblasti centrálního zásobování teplem zajišťujeme nákup, výrobu a uskladnění paliva, výrobu tepelné energie v městské výtopně a její rozvod do 201 předávacích stanic. V oblasti vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu zajišťujeme jímání a rozvod pitné vody cca 1430 odběratelům, odvod odpadních vod a provoz dvou čistíren odpadních vod v Kašperských Horách a na Červené.

Oznámení

Vážení zájemci o připojení na centrální zásobování teplem.

Nyní jsme v situaci, kdy tepelný výkon na zdroji (výtopně) je na hranici možností v zásobování teplem stávajících a nasmlouvaných odběratelů. Proto jsme nuceni pozastavit příjem nových žádostí a vydávání souhlasných stanovisek k připojení na centrální zásobování teplem.

V současné době řešíme navýšení výkonu výtopny.

Děkujeme za pochopení

Ceník služeb a prací platný od 1.6.2020

Název Cena za jednotku DPH Cena celkem s DPH
Práce  
Práce – technik CZT 300 Kč/hod 21% 363,– Kč
Práce – technik vodohospodář 300 Kč/hod 21% 363,– Kč
Práce – instalatér 300 Kč/hod 21% 363,– Kč
Práce – elektrikář 300 Kč/hod 21% 363,– Kč
Dopravné  
Servisní vozidlo 14 Kč/km 21% 16,94 Kč
Zprostředkování odběru a rozboru pitné vody  
Rozbor vody – monitorovací (voda vyrobená) dle vyhl. 428/2001 Sb.(bez dopravy do laboratoře) 1 453 Kč 21 % 1 758,13 Kč
Rozbor vody – úplný (voda pitná) – dle vyhl. 252/2004 Sb. (bez dopravy do laboratoře) 11 693 Kč 21 % 14 148,53 Kč
Zprostředkování odběru a rozboru odpadních vod 1550 Kč 21 % 1 875,50 Kč
Uložení odpadních vod do ČOV 90,91 Kč/m3 10 % 100,– Kč
Příplatky za práce mimo pracovní dobu (Po-Pá, od 7 do 15h)  
V pracovní den 25 % ceny  
V sobotu 50 % ceny  
22.00 až 06.00 10 % ceny  
Ve svátek 100 % ceny  

Ceník.pdf

Výroční zpráva

Výroční zpráva 2018.pdf

Formuláře ke stažení

Žádost o vyjádření ke stavebnímu povolení.docx
Žádost o vyjádření ke stavebnímu povolení.pdf
Žádost o vyjádření k existenci sítí.docx
Žádost o vyjádření k existenci sítí.pdf
Žádost o vyjádřeni k napojení na vodovod/kanali­zaci.docx
Žádost o vyjádření k napojení na vodovod/kanali­zaci.pdf
Žádost o vyjádření k napojení na CZT.docx
Žádost o vyjádření k napojení na CZT.pdf
Žádost o přezkoušení vodoměru.docx
Žádost o přezkoušení vodoměru.pdf

Ochrana osobních údajů – GDPR

Ochrana osobních ůdajů – GDPR.pdf

Všeobecné a technické podmínky

Všeobecné technické a obchodní podmínky

Dotace

Dotace na připojení budov k teplovodům.pdf