coinsmoneywalletsmartphone-1star-1smartphoneplay-buttonlike-1searchplaceholder-1handshakelikewater-1chat-1phone-callenvelopetechnology-1technologyrenewable-energy-1buildings-1 buildings engineerchathouseimprovementplaceholderheartstarpie-chartavatardownloadnextbackpipes-8tool-1pipes-7fader nature-1 firetool thermometer biofuelwater-heater drop pipes-6pipes-5water renewable-energy nature pipes-4pipes-3pipes-2pipes-1pipesheater-coldGroup 6Created using Figmaheater

O firmě

Společnost EVK Kašperské Hory s.r.o. má na starosti provoz centrálního zásobování teplem (CZT), městského vodovodu a kanalizace v Kašperských Horách. V oblasti centrálního zásobování teplem zajišťujeme nákup, výrobu a uskladnění paliva, výrobu tepelné energie v městské výtopně a její rozvod do 201 předávacích stanic. V oblasti vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu zajišťujeme jímání a rozvod pitné vody cca 1430 odběratelům, odvod odpadních vod a provoz dvou čistíren odpadních vod v Kašperských Horách a na Červené.

Oznámení

Vážení odběratelé tepla z centrálního zásobování,

od 11.9. cca 16 hod do 12.9. cca 18 hod bude z důvodu rekonstrukce Besední ulice omezena dodávka tepla. Dodávka tepla bude přerušena ve spodní části náměstí a v ulicích Barvířská, Besední, Dlouhá, Dolní, spodní část Horní ulice, dále Husova, Klostermannova, Nová, Zahrádkářů a na Žižkově náměstí.

Děkujeme za pochopení

_____________­________________________­________________________­______________________

Vážení odběratelé tepla z centrálního zásobování (CZT),

dne 7.9.2019 začne centrální výtopna v Kašperských Horách dodávat teplo do Vašich objektů. Náhradní zdroje pro ohřev teplé užitkové vody zatím nepřepínejte na předávací stanice systému CZT z důvodu úprav na teplovodu v Besední ulici, které proběhnou ve dnech 11. a 12. 9. a částečně omezí dodávku tepla. Využíváním tepla z naší městské výtopny podporujete lepší kvalitu ovzduší našeho města.

Děkujeme a za provozovatele CZT Vám přejeme příjemné prožití nastávající topné sezóny.

_____________­________________________­________________________­_____________________

Vážení zájemci o připojení na centrální zásobování teplem.

Nyní jsme v situaci, kdy tepelný výkon na zdroji (výtopně) je na hranici možností v zásobování teplem stávajících a nasmlouvaných odběratelů. Proto jsme nuceni pozastavit příjem nových žádostí a vydávání souhlasných stanovisek k připojení na centrální zásobování teplem.

V současné době řešíme navýšení výkonu výtopny.

Děkujeme za pochopení

Ceník služeb a prací

Název Cena za jednotku DPH Cena celkem s DPH
Práce  
Práce – technik CZT 280 Kč/hod 21% 338,80 Kč
Práce – technik vodohospodář 280 Kč/hod 21% 338,80 Kč
Práce – instalatér 280 Kč/hod 21% 338,80 Kč
Práce – elektrikář 280 Kč/hod 21% 338,80 Kč
Dopravné  
Servisní vozidlo 12 Kč/km 21% 14,52 Kč
Zprostředkování odběru a rozboru pitné vody  
Rozbor vody – monitorovací (voda vyrobená) dle vyhl. 428/2001 Sb.(bez dopravy do laboratoře) 1 453 Kč 21 % 1 758,13 Kč
Rozbor vody – úplný (voda pitná) – dle vyhl. 252/2004 Sb. (bez dopravy do laboratoře) 11 693 Kč 21 % 14 148,53 Kč
Zprostředkování odběru a rozboru odpadních vod 1550 Kč 21 % 1 875,50 Kč
Uložení odpadních vod do ČOV 86,96 Kč/m3 15 % 100 Kč
Příplatky za práce mimo pracovní dobu (Po-Pá, od 7 do 15h)  
V pracovní den 25 % ceny  
V sobotu 50 % ceny  
22.00 až 06.00 10 % ceny  
Ve svátek 100 % ceny  

Ceník služeb.pdf

Formuláře ke stažení

Žádost o vyjádření ke stavebnímu povolení.docx
Žádost o vyjádření ke stavebnímu povolení.pdf
Žádost o vyjádření k existenci sítí.docx
Žádost o vyjádření k existenci sítí.pdf
Žádost o vyjádřeni k napojení na vodovod/kanali­zaci.docx
Žádost o vyjádření k napojení na vodovod/kanali­zaci.pdf
Žádost o vyjádření k napojení na CZT.docx
Žádost o vyjádření k napojení na CZT.pdf
Žádost o přezkoušení vodoměru.docx
Žádost o přezkoušení vodoměru.pdf

Ochrana osobních údajů – GDPR

Ochrana osobních ůdajů – GDPR.pdf

Všeobecné a technické podmínky

Všeobecné technické a obchodní podmínky

Dotace

Dotace na připojení budov k teplovodům.pdf