coinsmoneywalletsmartphone-1star-1smartphoneplay-buttonlike-1searchplaceholder-1handshakelikewater-1chat-1phone-callenvelopetechnology-1technologyrenewable-energy-1buildings-1 buildings engineerchathouseimprovementplaceholderheartstarpie-chartavatardownloadnextbackpipes-8tool-1pipes-7fader nature-1 firetool thermometer biofuelwater-heater drop pipes-6pipes-5water renewable-energy nature pipes-4pipes-3pipes-2pipes-1pipesheater-coldGroup 6Created using Figmaheater

O firmě

Společnost EVK Kašperské Hory s.r.o. má na starosti centrální zásobování teplem (CZT) a provoz městského vodovodu a kanalizace. V oblasti centrálního zásobování teplem zajišťujeme nákup, výrobu a uskladnění paliva, výrobu tepelné energie v městské výtopně a její rozvod do 201 předávacích stanic. V oblasti vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu zajišťujeme jímání a rozvod pitné vody cca 1430 odběratelům, odvod odpadních vod a provoz dvou čistíren odpadních vod v Kašperských Horách a na Červené.

Oznámení

Vážení odběratelé tepla z centrálního zásobování,

přišel okamžik, na který se všichni těšíme, ve sobotu 30.9.2023 začíná nová topná sezóna. Prosím aktivujte si vytápění i předehřev teplé užitkové vody z centrálního zásobování. Vytápěním z tohoto zdroje přispějete k čistšímu ovzduší našeho města.

Naše městská výtopna vám zajistí při chladném zimním počasí teplo a teplou užitkovou vodu ekologicky a navíc levněji než z jiných zdrojů.

Pohodovou topnou sezónu Vám přeje provozovatel – společnost EVK Kašperské Hory.

_____________­________________________­________________________­_____

Vážení odběratelé tepelné energie z centrálního zásobování,

rád bych Vás informoval o pravděpodobném termínu začátku topné sezóny 2023/2024. Neustále sledujeme vývoj počasí a vedeme diskuze, kdy konečně začít topit. Dle poslední předpovědi se dá předpokládat sice chladnější začátek víkendu, ale od neděle by se mělo začít vyjasňovat a denní teploty by měly být okolo 19 °C a následující dny dokonce 23 až 24 °C. Teplé počasí předpověď slibuje do pátku 29.9. V sobotu by mělo dojít k ochlazení na 11 až 16 °C.

Pokud tato předpověď počasí vyjde, tak začínáme topnou sezónu v sobotu 30.9. V případě, že se předpověď změní a ochlazení přijde v průběhu týdne, tak samozřejmě zatopíme dříve.

Děkuji a přeji hezký zbytek léta.

v Kašperských Horách 22.9.2023

_____________­________________________­______________

Vážení občané Kašperských Hor,

oznamujeme Vám změnu otevírací doby naší kanceláře od 1.9.2023.

Kancelář bude otevřena:

Po 7:30–15:00

St 7:30–15:00

Pá 7:30–15:00

_____________­________________________­_________________

Vážení zájemci o připojení na centrální zásobování teplem.

v současné době probíhají přípravy realizace navýšení výkonu na centrální výtopně. Předpokládáme, že po ukončení sezóny 2024/2025 budeme schopni zajistit zvýšený zájem o dodávky tepelné energie. Nově jsme tedy zavedli evidenci případných zájemců o připojení na centrální zásobování. Uvažujete-li o tomto způsobu vytápění, který vám zajistí napojení na spolehlivý a ekologický zdroj, prosím, zašlete nám základní informace o objektu ( jméno, adresu odběrného místa) na e-mailovou adresu: energetika@kasphory.cz. Zjistíme technické možnosti připojení a zařadíme Vás do evidence. V případě výměny starého zdroje vytápění můžete využít státní dotaci. Podmínky najdete na: https://www.sfzp.cz/…-domacnosti/ nebo https://novazelenausporam.cz/.

_____________­________________________­________________________­___

Dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy a lokálních topidel.

Nová zelená úsporám vám nabízí možnost dotace na připojení k centrálnímu zásobování teplem. Pro rodinný dům až 40 000,– Kč, pro bytový dům až 10 000,– Kč na bytovou jednotku. Více na: https://www.sfzp.cz/…-domacnosti/ https://novazelenausporam.cz/

Ceník služeb a prací platný od 1.6.2022

Název Cena za jednotku DPH Cena celkem s DPH
Práce  
Práce – technik CZT 350 Kč/hod 21% 423,50 Kč
Práce – technik vodohospodář 350 Kč/hod 21% 423,50 Kč
Práce – instalatér 350 Kč/hod 21% 423,50 Kč
Práce – elektrikář 350 Kč/hod 21% 423,50 Kč
Dopravné  
Servisní vozidlo 18 Kč/km 21% 21,78 Kč
Zprostředkování odběru a rozboru pitné vody  
Rozbor vody – monitorovací (voda vyrobená) dle vyhl. 428/2001 Sb.(bez dopravy do laboratoře) 1 900,– Kč 21 % 2 299,– Kč
Rozbor vody – úplný (voda pitná) – dle vyhl. 252/2004 Sb. (bez dopravy do laboratoře) 11 900,– Kč 21 % 14 399,– Kč
Zprostředkování odběru a rozboru odpadních vod 1550,– Kč 21 % 1 875,50 Kč
Uložení odpadních vod do ČOV 150,– Kč/m3 10 % 165,– Kč
Příplatky za práce mimo pracovní dobu (Po-Pá, od 7 do 15h)  
V pracovní den 25 % ceny  
V sobotu 50 % ceny  
22.00 až 06.00 10 % ceny  
Ve svátek 100 % ceny  

Ceník.pdf

Formuláře ke stažení

Žádost o vyjádření ke stavebnímu povolení.docx
Žádost o vyjádření ke stavebnímu povolení.pdf
Žádost o vyjádření k existenci sítí.docx
Žádost o vyjádření k existenci sítí.pdf
Žádost o vyjádřeni k napojení na vodovod/kanali­zaci.docx
Žádost o vyjádření k napojení na vodovod/kanali­zaci.pdf
Žádost o vyjádření k napojení na CZT.docx
Žádost o vyjádření k napojení na CZT.pdf
Žádost o přezkoušení vodoměru.docx
Žádost o přezkoušení vodoměru.pdf

Ochrana osobních údajů – GDPR

Ochrana osobních ůdajů – GDPR.pdf

Všeobecné a technické podmínky

Všeobecné technické a obchodní podmínky