coinsmoneywalletsmartphone-1star-1smartphoneplay-buttonlike-1searchplaceholder-1handshakelikewater-1chat-1phone-callenvelopetechnology-1technologyrenewable-energy-1buildings-1 buildings engineerchathouseimprovementplaceholderheartstarpie-chartavatardownloadnextbackpipes-8tool-1pipes-7fader nature-1 firetool thermometer biofuelwater-heater drop pipes-6pipes-5water renewable-energy nature pipes-4pipes-3pipes-2pipes-1pipesheater-coldGroup 6Created using Figmaheater

Časté dotazy ohledné vodního řádu a kanalizace

Otázka

Co zahrnuje vodovodní přípojka?

Přípojky vodovodu nebo kanalizace jsou samostatnou stavbou, tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru nebo vnitřního uzávěru připojeného pozemku, popř. stavby, jejichž vlastník je až na výjimky také vlastníkem této přípojky. Podmínky pro její zřízení a následný provoz a údržbu se řídí příslušnými ustanovením „zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích".

Otázka

Jak zřídit vodovodní a kanalizační přípojku?

Na stavby vodovodních a kanalizačních přípojek s délkou do 50m vydává stavební úřad „Územní souhlas“ (stavební zákon § 103, odst. 1, písm. e), bod 10), za podmínky, že stavebník doloží stavebnímu úřadu souhlasná stanoviska osob dotčených stavbou (účastníků řízení). V případě, že stavebník nedoloží potřebná souhlasná stanoviska, následuje územní řízení a vydává se „Územní rozhodnutí“. Žádost o stanovisko provozovatele prosím zasílejte e-mailem na adresu: sekretariat@evk-kh.cz nebo poštou či osobně na adresu sídla společnosti: EVK Kašperské Hory s.r.o., Smetanova 156, Kašperské Hory