coinsmoneywalletsmartphone-1star-1smartphoneplay-buttonlike-1searchplaceholder-1handshakelikewater-1chat-1phone-callenvelopetechnology-1technologyrenewable-energy-1buildings-1 buildings engineerchathouseimprovementplaceholderheartstarpie-chartavatardownloadnextbackpipes-8tool-1pipes-7fader nature-1 firetool thermometer biofuelwater-heater drop pipes-6pipes-5water renewable-energy nature pipes-4pipes-3pipes-2pipes-1pipesheater-coldGroup 6Created using Figmaheater

Ceník vodného a stočného

Vodné

Vodné je úhrada za odebranou pitnou nebo užitkovou vodu z veřejné vodovodní sítě. Jako podklad pro účtování vodného slouží údaj o spotřebovaném množství vody, který se získává pomocí měřícího zařízení, nejčastěji se používá vodoměr.

Cena vodného

Pro rok 2023 je cena vodného stanovena na 26,– Kč/m3 bez DPH (s DPH 28,60 Kč).

Stočné

Je poplatek za odvedení odpadních vod veřejnou kanalizací a její následné čištění. Cena se odvíjí od několika faktorů, které jsou s čištěním odpadních vod spojeny.

Cena stočného

Pro rok 2023 je cena stočného stanovena na 59,– Kč/m3 bez DPH (s DPH 64,90 Kč)