coinsmoneywalletsmartphone-1star-1smartphoneplay-buttonlike-1searchplaceholder-1handshakelikewater-1chat-1phone-callenvelopetechnology-1technologyrenewable-energy-1buildings-1 buildings engineerchathouseimprovementplaceholderheartstarpie-chartavatardownloadnextbackpipes-8tool-1pipes-7fader nature-1 firetool thermometer biofuelwater-heater drop pipes-6pipes-5water renewable-energy nature pipes-4pipes-3pipes-2pipes-1pipesheater-coldGroup 6Created using Figmaheater

Rozbory vody

EVK Kašperské Hory s.r.o. zajišťuje pravidelné provádění rozborů jakosti vody dle vyhlášky 252/2004 Sb. (dále jen vyhláška). Tato vyhláška určuje četnost, mimořádné rozbory, rozsah vzorku, určení místa odběru, metodu rozboru, hygienické limity (popřípadě může určit orgán ochrany veřejného zdraví).

Výsledky za jednotlivá období

Odběr k rozboru Období Výsledky

Prosinec 2022
Kašperské Hory-vodojem prosinec 2022 Kašperské Hory -vodojem 12/2022
Ždánov prosinec 2022 Ždánov -zdroj 12/2022
Řetenice prosinec 2022 Řetenice -zdroj 12/2022
Kašperské Hory-síť prosinec 2022 Kašperské Hory -síť 12/2022

Listopad 2022
Červená-zdroj listopad 2022 Červená -zdroj 11/2022
Červená-síť listopad 2022 Červená -síť 11/2022
Říjen 2022  
Kašperské Hory-síť říjen 2022 Kašperské Hory -síť 10/2022
Kašperské Hory-vodojem říjen 2022 Kašperské Hory -vodojem 10/2022
Srpen 2022  
Kašperské Hory-síť srpen 2022 Kašperské Hory -síť 8/2022
Kašperské Hory-vodojem srpen 2022 Kašperské Hory -vodojem 8/2022
Červen 2022  
Kašperské Hory-síť – úplný červen 2022 Kašperské Hory -síť 06/2022
Kašperské Hory-síť červen 2022 Kašperské Hory -síť 06/2022
Kašperské Hory-vodojem červen 2022 Kašperské Hory -vodojem 6/2022
Řetenice červen 2022 Řetenice -zdroj 06/2022
Ždánov červen 2022 Ždánov -zdroj 06/2022
Květen 2022  
Červená-zdroj květen 2022 Červená -zdroj 05/2022
Červená-vodojem květen 2022 Červená -vodojem 05/2022
Únor 2022  
Červená-síť únor 2022 Červená -síť 2/2022
Ždánov únor 2022 Ždánov -zdroj 02/2022
Řetenice únor 2022 Řetenice -zdroj 02/2022
Kašperské Hory-síť únor 2022 Kašperské Hory -síť 02/2022
Prosinec 2021  
Červená-zdroj prosinec 2021 Červená -zdroj 12/2021
Červená-síť prosinec 2021 Červená -síť 12/2021
Kašperské Hory-vodojem prosinec 2021 Kašperské Hory -vodojem 12/2021
Kašperské Hory-síť prosinec2021 Kašperské Hory -síť 12/2021
Říjen 2021  
Kašperské Hory-vodojem říjen 2021 Kašperské Hory -vodojem 10/2021
Řetenice říjen 2021 Řetenice -zdroj 10/2021
Kašperské Hory-síť říjen 2021 Kašperské Hory -síť 10/2021
Ždánov říjen 2021 Ždánov -zdroj 10/2021
Srpen 2021  
Kašperské Hory-vodojem srpen 2021 Kašperské Hory -síť 8/2021
Kašperské Hory-síť srpen 2021 Kašperské Hory -vodojem 8/2021
Červenec 2021  
Červená-zdroj červenec 2021 Červená -zdroj 7/2021
Červená-vodojem červenec 2021 Červená -vodojem 7/2021
Červen 2021  
Kašperské Hory-síť červen 2021 Kašperské Hory -síť 6/2021
Kašperské Hory-vodojem červen 2021 Kašperské Hory -vodojem 6/2021
Ždánov červen 2021 Ždánov -zdroj 6/2021
Řetenice červen 2021 Řetenice -zdroj 6/2021
Duben 2021  
Kašperk-hrad duben 2021 Kašperk – 04/2020.pdf
Kašperské Hory-síť duben 2021 Kašperské Hory – síť 4/2021
Kašperské Hory-vodojem duben 2021 Kašperské Hory -vodojem 4/2021
Březen 2021  
Červená-vodojem březen 2021 Červená -vodojem 3/2021
Červená březen 2021 Červená 3/2021
Kašperské Hory-síť březen 2021 Kašperské Hory – síť 3/2021
Kašperské Hory-vodojem březen 2021 Kašperské Hory -vodojem 3/2021
Ždánov březen 2021 Ždánov -zdroj 3/2021
Řetenice březen 2021 Řetenice -zdroj 3/2021
Prosinec 2020  
Kašperské Hory-síť prosinec 2020 Kašperské Hory- síť 12/2020
Kašperské Hory-vodojem prosinec 2020 Kašperské Hory -vodojem 12/2020
Říjen 2020  
Kašperské Hory-síť říjen 2020 Kašperské Hory – síť 10/2020
Kašperské Hory-vodojem říjen 2020 Kašperské Hory -vodojem 10/2020
Řetenice říjen 2020 Řetenice -zdroj 10/2020
Ždánov říjen 2020 Ždánov -zdroj 10/2020
Červená-zdroj říjen 2020 Červená -zdroj 10/2020
Červená-sít říjen 2020 Červená -sít 10/2020
Srpen 2020  
Kašperské Hory-síť srpen 2020 Kašperské Hory – síť 8/2020
Kašperské Hory-vodojem srpen 2020 Kašperské Hory -vodojem 8/2020
Červenec 2020  
Řetenice červenec 2020 Řetenice -zdroj 7/2020
Ždánov červenec 2020 Ždánov -zdroj 7/2020
Kašperské Hory-vodojem červenec 2020 Kašperské Hory -vodojem 7/2020
Kašperské Hory-síť červenec 2020 Kašperské Hory – síť 7/2020
Červená-zdroj červenec 2020 Červená -zdroj 7/2020
Červená-vodojem červenec 2020 Červená -vodojem 7/2020
Kašperk-hrad červenec 2020 Kašperk – 07/2020.pdf
Duben 2020  
Kašperské Hory-síť duben 2020 Kašperské Hory – síť 4/2020
Kašperské Hory-vodojem duben 2020 Kašperské Hory – vodojem 4/2020
Březen 2020  
Řetenice březen 2020 Řetenice -zdroj 3/2020
Ždánov březen 2020 Ždánov -zdroj 3/2020
Kašperské Hory-vodojem březen 2020 Kašperské Hory – vodojem 3/2020
Kašperské Hory-síť březen 2020 Kašperské Hory – síť 3/2020
Prosinec 2019  
Kašperské Hory-síť prosinec 2019 Kašperské Hory – síť 12/2019
Kašperské Hory-vodojem prosinec 2019 Kašperské Hory – vodojem 12/2019
Říjen 2019  
Červená-sít říjen 2019 Červená -sít 10/2019
Červená-zdroj říjen 2019 Červená -zdroj 10/2019
Řetenice říjen 2019 Řetenice -zdroj 10/2019
Kašperské Hory-vodojem říjen 2019 Kašperské Hory – vodojem 10/2019
Ždánov říjen 2019 Ždánov -zdroj 10/2019
Srpen 2019  
Kašperské Hory-vodojem srpen 2019 Kašperské Hory – vodojem 08/2019
Kašperské Hory-síť srpen 2019 Kašperské Hory – síť 08/2019
Červen 2019  
Červená-zdroj červen 2019 Červená -zdroj 06/2019
Červená-vodojem červen 2019 Červená – vodojem 06/2019
Ždánov červen 2019 Ždánov -zdroj 06/2019
Řetenice červen 2019 Řetenice -zdroj 06/2019
Kašperské Hory-síť červen 2019 Kašperské Hory – síť 06/2019
Kašperské Hory-vodojem červen 2019 Kašperské Hory – vodojem 06/2019
Duben 2019  
Kašperské Hory-síť duben 2019 Kašperské Hory – síť 04/2019
Kašperské Hory-vodojem duben 2019 Kašperské Hory – vodojem 04/2019
Kašperk – hrad duben 2019 Kašperk – 04/2019
Únor 2019  
Kašperské Hory-síť únor 2019 Kašperské Hory – síť 02/2019
Kašperské Hory -vodojem únor 2019 Kašperské Hory – vodojem 02/2019
Řetenice únor 2019 Řetenice -zdroj 02/2019
Ždánov únor 2019 Ždánov -zdroj 02/2019
Listopad 2018  
Kašperské Hory -vodojem listopad 2018 Kašperské Hory – vodojem 11/2018
Kašperské Hory-síť listopad 2018 Kašperské Hory – síť 10/2018
Září 2018  
Červená -zdroj září 2018 Červená – zdroj 09/2018
Červená září 2018 Červená 09/2018
Kašperské Hory -vodojem září 2018 Kašperské Hory – vodojem 09/2018
Kašperské Hory-síť září 2018 Kašperské Hory – síť 09/2018
Kašperské Hory-síť září 2018 Kašperské Hory – síť 09/2018
Srpen 2018  
Kašperské Hory-síť srpen 2018 Kašperské Hory – síť 08/2018
Červen 2018  
Kašperské Hory – síť červen 2018 Kašperské Hory – síť 06/2018
Duben 2018  
Kašperské Hory – vodojem duben 2018 Kašperské Hory – vodojem 04/2018
Řetenice duben 2018 Řetenice 04/2018
Červená – síť duben 2018 Červená – vodojem 04/2018
Ždánov duben 2018 Ždánov – 04/2018
Březen 2018  
Kašperské Hory – síť březen 2018 Kašperské Hory – síť 03/2018
Řetenice březen 2018 Řetenice – síť 03/2018
Ždánov březen 2018 Ždánov – 03/2018
Leden 2018  
Kašperské Hory – vodojem leden 2018 Kašperské Hory – vodojem 01/2018
Kašperské Hory – síť leden 2018 Kašperské Hory – síť 01/2018
Červená leden 2018 Červená – 01/2018